วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เเจ้งจัดสรรครั้งที่ 1/ปีงบ2557


เเจ้งโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 32 โรง ที่ได้รับงบ 100,000 บาท

 * โรงเรียนใดได้จัดทำ EGP เเล้ว กรุณาส่งเอกสารมาที่กลุ่มนโยบายเเละเเผนด้วยนะคะ
เนื่องจากจัดทำตามระเบียบพัสดุเเล้ว ส่งเอกสารมาอย่างละ 1 ชุดก็พอคะ 
 1. โครงการ               1  ชุด  คลิกที่นี่
 2. เเบบครุภัณฑ์        1  ชุด   คลิกที่นี่   
 3.แบบครุภัณฑ์ 1/2    1  ชุด  คลิกที่นี่
 4.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา  1 ชุด ประกอบด้วย  
    4.1 คำสั่งเเต่งตั้ง  
   4.2 รายงานการประชุม
   4.3 คุณลักษณะฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา (ลงลายมือชื่อคณะกรรมการ)

  ตัวอย่างโครงการ    1คลิกที่นี่  2คลิกที่นี่  

  ตัวอย่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา 100,000 บาท 1 คลิกที่นี่  2 คลิกที่นี่

            ช่วยส่งอย่างช้า 28 เมษายน 57 นะคะ    ขอบคุณมากคะ   ข้อมูลโรงเรียนดีศรีตำบล

1.รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล  คลิกที่นี่

2.เว็บไซต์ โรงเรียนดีศรีตำบล  www.schooldee.net 

3.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีศรีตำบล       
   1) โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง              อ.เมือง               (คลิกที่นี่)
   2) โรงเรียนบ้านนามะเฟือง                อ.เมือง               (คลิกที่นี่)
   3) โรงเรียนดอนปอวิทยา                   อ.ศรีบุญเรือง     (คลิกที่นี่)

4.รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
1. รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ 32 โรง  โรงเรียนละ 100,000 บาท
     เอกสารสำหรับโรงเรียนเตรียมดำเนินการ
     3) รายละเอียดการดำเนินการ
          เอกสารที่ต้องจัดทำเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ 100,000 บาท
          (1)  โครงการ
          (2)  แบบครุภัณฑ์
          (4)  คุณลักษณะครุภัณฑ์